MOVIMENT LLIURE El moviment lliure, sorgeix d'una forma espontània i autònoma, on l'infant, pot experimentar amb el seu cos i les seves possibilitats tot jugant amb l'equilibri i descobrint l'entorn que l'envolta.
En aquesta seqüència de fotografies podem veure com la Carlota, cercant el seu punt d'equilibri, intenta posar-se dreta jugant amb la posició del cos i els peus. Ho intenta diverses vegades fins que ho aconsegueix.

Comentaris