LES DIFERENTS ESTANCES DE LES AULES


Cada una de les estances que trobem a les aules estan pensades per oferir noves experiències, noves oportunitats d'aprenentatge i convidar l'infant al joc.

A cada un dels racons de la llar s'hi plantegen diferents propostes pedagògiques pensades amb les necessitats i els interessos que mostren els infants, tenint en compte el seu nivell de desenvolupament i les seves capacitats.

Els infants, en aquests racons, es converteix en els protagonistes del seu propi aprenentatge, esdevenen investigadors i exploradors de l'entorn, ja que es mouen lliurement prenent les seves pròpies decisions i seguint els seus interessos.

Tanmateix, aquests espais de joc, permeten als infants relacionar-se, comunicar-se i enriquir-se mútuament, amb els seus companys d'aula. 

L'educadora serà la que s'encarregarà d'acompanyar, guiar i observar l'infant mentre aquest desenvolupa el seu joc.


.

Comentaris