L'HORA DELS ÀPATS A LA LLAR D'INFANTS
L'hora dels àpats a la llar, són moments on els infants adquireixen grans aprenentatges i estableixen relacions entre els mateixos
 infants i amb les educadores. Durant aquesta estona de convivència es comparteixen diàlegs i moments entre els companys que tenen un gran valor educatiu.

És una de les estones més importants on els infants satisfan una de les necessitats més bàsiques i on aprenen a ser cada vegada més autònoms.

A la llar disposem de taules i cadires a la seva mida, estris adequats que s'ajusten a les seves necessitats i que els hi faciliten la tasca. Ells sols agafen el seu pitet, reparteixen les culleres, reparteixen pa, comencen a posar aigua als gots... i quan acaben, guarden el seu pitet brut a la motxilla.

Les educadores intentem donar una atenció individualitzada, acompanyant a l'infant durant tota l'estona de l'àpat i ajudant-lo amb tot el que necessiti, per proporcionar-los la seguretat necessària per aconseguir la seva autonomia.

Intentem que aquestes estones siguin relaxades, adaptades i ajustades al ritme de cada un dels infants i que permetin establir relacions càlides i afectuoses entre ells i també amb les educadores.


Comentaris