MOMENT DE RELACIÓ I VINCLEL'estona de canvi de bolquer és un acte que forma part del dia quotidià de l'infant i es repeteix diverses vegades. És un moment íntim i delicat que cal ser realitzat amb respecte i cura, un moment on es creen vincles entre l'adult i l'infant.

En el dia a dia de la llar, el moment del canvi de bolquer, es converteix un moment molt personal on l'educadora dedica un temps exclusiu i personal a l'infant i per tant, l'hem d'aprofitar com una oportunitat de comunicació i reforç del vincle. La nostra tasca és la de realitzar aquesta acció d'higiene d'una manera que proporcioni seguretat i confiança i que permeti desenvolupar correctament la formació de la pròpia identitat, del seu esquema corporal i de la seva autoestima. Dedicarem aquests instants a crear un espai on es construeixin vincles i on es fomenti el llenguatge i el diàleg.

Quan són nadons depenen totalment de com són moguts, tocats i parlats per la persona adulta i és important crear i generar un moment de respecte cap a ell i el seu cos. A poc a poc, quan l'infant es va fent més gran podrà ser més partícip en aquest moment, realitzant un canvi a peu dret, demanant que aguanti el bolquer, que a poc a poc es vagi baixant i pujant ell els pantalons, que aixequi una cama, que ens doni la mà... i sempre acompanyant tots aquests actes amb paraules explicant què és el que farem.

Així doncs, entenem el canvi de bolquer com una estona més enllà d'un acte rutinari destinat a la neteja, sinó com un moment que cal cuidar i respectar!

Una estona de qualitat...

-Evitem presses en aquest moment.

-Mantenim la nostra atenció plena cap.

-Anunciem en tot moment el que farem.

-Acompanyem els nostres moviments posant paraules a les accions a realitzar.

-No el distrèiem perquè es deixi manipular.

-Tenir una actitud pacient i tranquil.la.

-Anar-lo fent partícip segons les seves possibilitats i capacitats.

Comentaris